Pedagogische Ondersteuning

Dit initiatief staat nog in zijn kinderschoenen, maar stap voor stap is het onze bedoeling om dit verder uit te werken binnen het oudercomité.

We hebben heel wat ouders die wekelijks op school met de kinderen werken. Zij helpen de leerkrachten om de kinderen te leren lezen of te leren zwemmen of gaan mee op uitstap als begeleid(st)er, om samen met de leerkrachten heel de groep in de gaten te houden.

We organiseren ook elk jaar minstens één avond over een thema dat ons allen als ouder of grootouder boeit. Deze thema-avond wordt soms georganiseerd in samenwerking met de oudercomité's van Ter Dreef en Rinkeling.

Wij organiseren regelmatig een enquête bij alle ouders waarin wij naar de tevredenheid polsen m.b.t. de werking van de  school, het pedagogische project, de kwaliteit van de school en de werking van het oudercomité.

Wij zoeken mee naar mogelijke oplossingen bij vraagstukken, probleemstellingen, … met betrekking tot het pedagogische project. Dit doen we steeds in overleg met de directie en geven enkel advies.

Aarzel ook niet om eventuele ideeën aan ons over te maken. Of beter, kom ze ons op één van onze bijeenkomsten zelf aanbrengen.

Contacteer ons gerust.
oudercomite.sintdonatus@gmail.com