Algemene vergadering

Op de algemene vergadering worden de punten besproken die van toepassing zijn op het gehele van onze werking. Zo bespreken we hier ondermeer de planning, evalueren we de activiteiten, brengen we een algemeen zicht op de financiën van het oudercomité, enz.

De algemene vergadering is ook het orgaan waar bezorgdheden van ouders worden besproken. Bij diepere en/of persoonlijke aangelegenheden wordt dit in het dagelijks bestuur samen met de schooldirectie voorbereid. Wens je één of ander item aan te kaarten, spreek dan gerust iemand van het oudercomité aan of neem contact op met de voorzitter.

Voor de uitwerking en voorbereiding van de activiteiten wordt de algemene vergadering opgedeeld in werkgroepen, met name:

  • – wafels & truffels
  • – familiewandeling / lichtjeswandeling
  • – pannekoekenbak
  • – grilfestijn
  • – recepties
  • -infrastructuur

Wens je een idee te hebben wanneer welke activiteit plaats vindt?  Hou zeker de maandbrieven in het oog, want daarin vertelt juf Sandra u ook wanneer er iets te doen is van het oudercomité.

Vanuit de algemene vergadering is er ook een afvaardiging van de ouders in de schoolraad.

In de volgende pagina’s vind je meer uitleg met betrekking tot de werkgroepen, het dagelijkse bestuur en de diverse raden.

Je vindt de leden van het oudercomité hier.