Geschiedenis SD

Vroeger Vanaf 1961 groeide de Sint – Donatusschool in Merchtem op de Markt (humaniora en lagere school) met vijftig leerlingen per jaar aan. Herken je ons nog ?

oudefoto 

uit de oude doos…

Er werd een verdieping bijgebouwd. Deze was binnen de kortste keren volzet. Er werd les gegeven in huizen, politiebureel en jeugdbewegingslokalen. De plannen voor een nieuwe school in de Maurits Sacréstraat lagen klaar. Het zou tot september 1966 duren vooraleer deze lokalen plechtig in gebruik werden genomen door de lagere school.

soep

de soep was altijd lekkerder als de fotograaf kwam. In 1976 werd gefusioneerd met Oppem. Het bestuur van de school, dat tot dan toe behoorde aan de broeders van Oostakker, werd overgedragen aan het bestuur van de katholieke scholen van Merchtem. In 1980 werden de eerste meisjes ingeschreven, de school werd gemengd. In 1988 werd er gedefusioneerd. Oppem werd terug een zelfstandige school. 1991: de school krijgt een onderbouw. Er komt een vestigingsplaats van de autonome kleuterschool Ter Dreef. In 1999 ging onze school in Cyberspace, maar dat had u ongetwijfeld al gemerkt ! Nu Het 30 jaar oude gebouw oogt nog steeds zo fris als op de dag van de ingebruikname. Om dat ook in de toekomst te blijven verzekeren komen er dit jaar nieuwe ramen in heel het gebouw, daarna is het de beurt aan het afdak op de speelplaats om te worden vernieuwd.

speelplaats

Onze lage ligging aan de Molenbeek zorgt af en toe voor zware wateroverlast. De laatste dateert van 8 september 2001. Ooit stond het water in de klassen tot in de kasten. Personeel en brandweer weten nu wel waar eerst zandzakjes te leggen… Beter zou zijn dat het water in de beek bleef of in een voldoende groot wachtbekken.

overstroming

De school geeft een gevoel van openheid en veiligheid. Dit wordt nog versterkt door de ruime, groene omgeving, het prachtig afgebakende speelplein voor de groten, een aparte geïntegreerde speelplaats voor de kleuters. Kinderen voelen zich hier niet opgesloten en zeker niet angstig. Integendeel, de hele school nodigt uit tot samen leven met andere leeftijdsgenootjes. Alles ademt rust en veiligheid uit. Geen drukte, geen auto's, maar een vredige kalmte. Voor de ouders is kinderen brengen en ophalen een plezier. Er is een gescheiden ingang voor kleuters en leerlingen en een ruime parking aan beide ingangen. In de klassen straalt het licht naar binnen. Ze zijn ruim, luchtig en geven een heerlijke warmte. In onze school kent iedereen iedereen. Wat een voordeel is voor de kleuters die naar het eerste leerjaar stappen. Iedere dag gaan ze voorbij het klasje waar hun vroegere kameraadjes leren lezen, rekenen en schrijven. Dagelijks kijken zij door de deur naar binnen. Voor hen zijn daar geen geheimen meer. Juf Sandra geeft hen ook al een vertrouwd gevoel. Er worden reeds knipoogjes uitgewisseld en een lief woordje uitgewisseld zodat drempelvrees, angst en schrik voor het eerste leerjaar voor hen onbestaande is.