Schoolvisie

Drie pijlers : Eerst het kind, dan de leerstof
  Degelijk onderwijs
  Onderwijs naar maat
Onze school wil :
  Christelijk geïnspireerd zijn
  Christelijk antwoord aanreiken op levensvragen
  Begeleiden in groei naar eigen beslissing inzake geloven en leven
  Gemeenschapsgevoel opbouwen
  Stimuleren van vriendschap, verdraagzaamheid, inzet, respect…
   
  Een verantwoorde pedagogische aanpak :
  Met alle aandacht voor “Hoofd”
                                       “Hart”
                                       “Handen”
                                       “Het totale kind”
   
  Didactische kwaliteit :
  Met interesse leren leren
  Groeien in vaardigheid en zelfstandig werken jaar na jaar
  Het naar school gaan aantrekkelijk maken
   

…dit samen met de ouders.

Hoe we al deze doelstellingen willen bereiken staat uitvoeriger uitgeschreven in onze schoolbrochure. Toch geeft dit summiere overzicht al enkele krachtlijnen weer.