Schoolraad

Even kennismaken met de schoolraad van de kleuter- en lagere school Sint-Donatus.

In de schoolraad krijgen de vertegenwoordigers van de ouders, de personeelsleden en de lokale gemeenschap (deze laatste groep kan bestaan uit buren, betrokkenen bij de school,…) inspraak in de organisatie van de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. De leden van deze raad worden om de vier jaar verkozen.
De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig.
De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie (via schoolbestuur, directie, personeelsleden), maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt.
De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod, de gekozen vakantiedagen, de leeruitstappen, …) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …).
Binnen deze mix van invalshoeken komen zij samen op voor de opvoeding van de leerlingen.

De schoolraad ziet er als volgt uit:
Afgevaardigden van de ouders:
· Sandra Heyvaert: Mama van Jarno
· Sven Smet : papa van Dean en Lyanna
· Lore Thomas : mama van Liv

Afgevaardigden van het personeel:
· Evy Eylenbosch: leerkracht 4de leerjaar en mama van Janne en tevens secretaris van de     schoolraad
· Yasmine Nagels : leerkracht 1e leerjaar
· Melina De Meuter: leerkracht kleuter groep 2 en mama van Gitte en Witse

Afgevaardigden van de lokale gemeenschap:
· Hadewych Ringoot
· Walter Van Riet
· Dirk Heyvaert

De directeur, Sandra Graind’orge, woont de vergaderingen ook steeds bij (om informatie en advies te geven).

Wil je meer informatie over de schoolraad, neem dan gerust contact op met de directeur of met de voorzitter.