Deel 5 Privacy op school

De wet van de privacy op school – vanaf 25 mei 2018
Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een nieuwe regeling uitgewerkt voor de bescherming van persoonlijke gegevens van EU-burgers. Die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

De AVG geeft een wettelijk kader aan de verplichtingen waaraan scholen moeten voldoen als ze persoonsgegevens verwerken. De AVG houdt een verstrenging in van de privacyregels en zal dus ook voor scholen gevolgen hebben. Gelukkig biedt de verordening scholen genoeg ruimte om persoonsgegevens te gebruiken.

Vanaf volgend schooljaar zult u dit ook concreet merken. U zal dit bijvoorbeeld zien aan de informatiefiche waarop we gegevens van leerlingen en hun ouders vragen en aan het toestemmingsformulier om bijvoorbeeld beeldmateriaal te publiceren.

In ons schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019 zal hieraan ook een passage gewijd zijn.

Kleuter en lagere school Sint-Donatus is altijd al uiterst zorgvuldig omgesprongen met persoonsgegevens, en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen.

Ons beleidsplan informatieveiligheid en privacy vindt u op de website.